AAA Law Latvia

Mēs esam mainījuši uzņēmuma nosaukumu uz AAA LAW LATVIA

Atpakaļ
Jaunumi June 13, 2018

Agneta Veženkova kļūst par profesionālo patentpilnvarnieci patentu jomā

Esam priecīgi paziņot, ka starp uzņēmuma darbiniekiem tagad ir par vienu profesionālo patentpilnvarnieku vairāk – 2018. gada 13. jūnijā Latvijas Republikas profesionālo patentpilvarnieku reģistrā iekļauta arī Agneta Veženkova, kura maija beigās nokārtoja kvalifikācijas eksāmenu specialitātē “patenti”.

Agneta mūsu uzņēmumā strādā kopš 2016. gada, bet darba gaitas rūpnieciskā īpašuma jomā tika uzsāktas Latvijas Republikas Patentu valdē, kur, strādājot par eksperti Izgudrojumu ekspertīzes departamentā, iegūta vērtīga pieredze, kas noder, veicot patentpilnvarnieka pienākumus. Tehniskās zināšanas rūpniecības nozarē Agneta papildinājusi, strādājot kosmētikas ražotnē. Iepriekš viņa strādājusi arī Nanodaļiņu un nanomateriālu ķīmiskās tehnoloģijas laboratorijā, kur izstrādāti fotokatalītiskie materiāli un veikta to īpašību izpēte. Šajā laboratorijā Agneta izstrādājusi arī maģistra darbu, noslēgumā iegūstot inženierzinātņu maģistra grādu materiālu nanotehnoloģijās.

Šobrīd Agnetas pārraudzībā ir ar ķīmijas, biotehnoloģijas un dabas zinātņu jomām saistīto Eiropas patentu apstiprināšana Latvijā, kas ietver arī pretenziju tulkojuma sagatavošanu, un patentu gada maksājumu veikšana. Agneta veic arī patentmeklējumus un piedalās patenta pieteikumu sagatavošanā un konsultācijās ar izgudrotājiem.