AAA Law Latvia

Mēs esam mainījuši uzņēmuma nosaukumu uz AAA LAW LATVIA

Atpakaļ
Jaunumi November 16, 2023

Bezmaksas konsultācijas diena 1. decembrī un 20. decembrī

Ja Jūs interesē jautājumi par preču zīmju, dizainparaugu, patentu reģistrāciju, tiesību nostiprināšanu un citiem intelektuālā īpašuma jautājumiem, aicinām Jūs izmantot iespēju saņemt bezmaksas konsultāciju 2023. gada 1. decembrī un 20. decembrī.

Lūdzam pieteikties konsultācijai pa tālruni 67324695 vai e-pastu latvia@aaalaw.lv