AAA Law Latvia

Mēs esam mainījuši uzņēmuma nosaukumu uz AAA LAW LATVIA

Atpakaļ
Jaunumi October 3, 2023

Artis Kromanis and Kristīne Viļķina ceļā uz Eiropas Patentu tiesvedības sertifikāta iegūšanu

2023. gada 27. septembrī tika uzsākts jauns kurss “Eiropas Patentu tiesvedības sertifikāts” (EPTS), ko organizē ERA (Eiropas Juridiskā Akadēmija) sadarbībā ar Mārstrihtas Universitāti. Mūsu partneri Kristīne Viļķina un Artis Kromanis uzsāka studijas šajā kursā, lai padziļinātu savas zināšanas juridiski praktiskos aspektos, kas palīdzēs aizstāvēt mūsu klientus intereses jaunizveidotajā (no 2023. 1. jūnija) Vienotajā patentu tiesā.

EPTS ir īpaši izstrādāts kurss Eiropas patentpilnvarotajiem, ņemot vērā šīs profesijas iezīmes un vajadzības. Kursā var piedalīties arī praktizējoši juristi un citi interesenti, kuriem nepieciešama apmācība par Vienoto patentu tiesu un Vienoto patentu tiesisko regulējumu. EPTS noslēgsies 2024. gada 17. maijā ar rakstisku un mutisku eksāmenu.