Autori

Dr. Artis Kromanis

Partneris, IP vērtētājs, Eiropas patentpilnvarnieks