AAA Law Latvia

Ar jaunu logo maina identitāti!

Atpakaļ
June 5, 2023

Jaunā vienotā patentu sistēma Eiropas Savienībā

Jaunā patentu sistēma Eiropas Savienībā paredz atvieglotu un vienkāršotu izgudrojumu aizsardzību Eiropas Savienībā. Sākotnēji šī patentu sistēma ietvers 17 dalībvalstis, lai stiprinātu un veicinātu Eiropas Savienības inovācijas, konkurētspēju, tehnoloģiju attīstību un ekonomikas izaugsmi. Nākotnē šai sistēmai, iespējams, pievienosies arī citas dalībvalstis.

Priekšrocības jaunajā sistēmā, galvenokārt, ir patentu reģistrācija un tiesību īstenošana vienotā sistēmā, kas nodrošina zemākas patentu aizsardzības izmaksas Eiropā, formalitāšu un administratīvo slogu samazināšanu, kā arī ievērojami ietaupa laika resursus. Proti, izgudrotājiem jaunā sistēma paredz saņemt vienotu patentu, kas ir spēkā visās dalībvalstīs un būtiski atvieglo sarežģītos procesus to darot katrā valstī atsevišķi.

Jaunā vienotā patentu sistēma paredz arī Vienotās patentu tiesas (Unified Patent Court (UPC) funkcijas. Šīs tiesas piekritībā būs gan vienotie patenti, gan jau pastāvošie Eiropas patenti. Vienotās patentu tiesa nodrošināts konsekventu tiesisko regulējumu patentu strīdu gadījumos, kā arī aizstās paralēlas tiesvedības dažādās dalībvalstīs, paredzot lielāku juridisko noteiktību patentu tiesību realizēšanā.

Lai iegūtu vienoto patentu, tas ir jāsagatavo un jāiesniedz Eiropas Patentu iestādē (EPO), kas veic pārbaudi, lai Eiropas patentam piešķirtu aizsardzību.

Droši sazinieties ar mums un mūsu profesionālie patentpilnvarnieki sniegs Jums būtiskus padomus vienotā patenta reģistrācijā un tiesību īstenošanā.

Vairāk lasiet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3004