AAA Law Latvia

Mēs esam mainījuši uzņēmuma nosaukumu uz AAA LAW LATVIA

Atpakaļ
Interesanti May 30, 2022

Ko darīt pieteicējiem, kuri EPI sasnieguši piešķiršanas procedūras pēdējo posmu un ir ieinteresēti iegūt Vienotā spēka Eiropas patentu?

Pašreiz Vienotā spēka Eiropas patenta sistēma vēl nav spēkā. Šobrīd visa intelektuālā īpašuma pasaule gaida, kad Vācija deponēs ratifikācijas dokumentu Eiropas Savienības Padomē. Ratifikācijas dokumenta deponēšana ir kā atskaites punkts, no kura stājas spēkā pārejas noteikumi. Precīzs datums tiks izziņots Eiropas Patentu iestādes (EPI) mājaslapā. Pats Vienotās patentu tiesas izveides nolīgums un līdz ar to arī Vienotā spēka Eiropas patenta sistēma stāsies spēkā no ceturtā mēneša pirmās dienas pēc deponēšanas. Paredzams, ka tas varētu notikt 2022. gada beigās vai 2023. gada sākumā.

Ko darīt pieteicējiem, kuri no EPI jau tagad ir saņēmuši paziņojumu saskaņā ar Eiropas Patentu konvencijas Reglamenta 71. noteikuma 3. daļu un ir ieinteresēti iegūt Vienotā spēka Eiropas patentu? Mēs iesakām nogaidīt līdz atbildes termiņa beigām, iegūstot vismaz 4 mēnešus un 10 dienas laika. Ja ratifikācijas dokuments šajā laikā tiks deponēts, pieteicējs varēs izvēlēties vai nu agrīni pieprasīt Vienotā spēka Eiropas patentu, vai lūgt atlikt patenta piešķiršanas lēmumu, tādējādi iegūstot papildu laiku izvēles veikšanai.

Vienotā spēka Eiropas patenta ieguvumi ir:

  • vienkāršāka, centralizēta procedūra,
  • izmaksu ietaupījums,
  • tiesvedības gadījumā jātiesājas tikai vienā jurisdikcijā (Vienotajā Patentu tiesā),
  • tiesību pāreju, licenču un citu tiesību reģistrācija notiek centralizēti tikai EPI, nevis katrā valstī atsevišķi.

Taču pirms lēmuma pieņemšanas jāņem vērā, ka Vienotās Patentu tiesas lēmumi attieksies uz visām sistēmas dalībvalstīm, un patenta atsaukšanas gadījumā tas zaudēs spēku visās dalībvalstīs. Arī patenta ierobežošana un tiesību pāreja attieksies uz visām sistēmas dalībvalstīm. Kā arī – Eiropas Patentu konvencijas dalībvalstīs, kuras nepiederēs pie Vienotā spēka Eiropas patenta sistēmas, Eiropas patents būs jāapstiprina atsevišķi.