Pētersona patents - AAA Law

Ar jaunu logo maina identitāti!

Kopā mēs spējam izdarīt vairāk

Mūs raksturo dažādas personiskās īpašības, bet mūs vieno attieksme un kopīgs mērķis. Mēs pilnībā apzināmies, ka katram no mums ir īpaša pieredze un prasmes, kas ļauj kopā atklāt jaunas biznesa perspektīvas un iespējas, kas rezultējas kopīgā personīgā izaugsmē. Novērtējot katra unikālās īpašības, mēs veidojam komandas spēku.

Kopīgi mērķi

Kopīgie mērķi nav tikai mūsu vai Jūsu. Mēs sadarbojamies un strādājam komandā, daloties ar pieredzi, izaicinājumiem un kopā svinam panākumus.

Atvērtība un saikne

Mūs raksturo atvērtība pret sevi, citiem un klientiem. Tas ir balsts komandas darbam – neatlaidīga stāšanās pretī jebkādiem izaicinājumiem.

Cieņa

Mūs nedefinē statuss, sasniegumi vai pienākumi – mēs esam komandas biedri. Tādēļ mēs cienām otra telpu, laiku, idejas un izvēles.

Dažādība

Mūsu spēks slēpjas dažādībā. Lai cik atšķirīga būtu mūsu pieredze, attieksme vai individuālās rakstura īpašības, tās harmoniski papildina un bagātina komandu.

Vienkāršība

Ārišķība neraksturo realitāti. Mēs vienmēr tiecamies pēc vienkāršības, pat ja tā prasa vairāk pūļu.

Vai vēlaties pārmaiņas? Pievienojieties mūsu komandai!

Neatradāt piemērotu vakanci vai interesējaties par prakses iespējām?

Mēs vienmēr esam gandarīti iepazīties ar jau pieredzējušiem vai topošajiem speciālistiem. Sazinieties ar mums, lai apspriestu Jūsu karjeras iespējas mūsu komandā.

petpat@petpat.lv