Gatis Meržvinskis

Vadošais partneris, Patentpilnvarnieks

Dr. Artis Kromanis

Partneris, IP vērtētājs, Eiropas patentpilnvarnieks

Gunta Zariņa

Asociētā Partnere, Patentpilnvarniece

Toms Lintiņš

Jurists, Patentpilnvarnieks

Aija Lāce

Patentpilnvarniece

Inese Leimane

Patentpilnvarniece

Anna Timofejeva

Patentpilnvarniece

Linda Fiļipenkova

Patentpilnvarnieka asistente

Oskars Lamberts

Patentpilnvarnieka asistents

Inese Stankeviča

Ārējā juridiskā padomniece korporatīvo tiesību jomā

Lūcija Kuzjukēviča

Patentpilnvarniece