Komanda

Komandas vadītājs
Gatis Meržvinskis

Vadošais partneris, Patentpilnvarnieks

Komandas vadītājs
Dr. Artis Kromanis

Partneris, IP vērtētājs, Eiropas patentpilnvarnieks