Komanda

Komandas vadītājs
Gatis Meržvinskis

Vadošais partneris, Patentpilnvarnieks

Komandas vadītājs
Dr. Artis Kromanis

Ārējais padomnieks patentu tiesību jomā, Eiropas patentpilnvarnieks