Komanda

Komandas vadītājs
Gatis Meržvinskis

Vadošais partneris, Patentpilnvarnieks

Komandas vadītājs
Kristīne Viļķina

Partnere, Patentpilnvarniece

Komandas vadītājs
Gunta Zariņa

Asociētā Partnere, Patentpilnvarniece

Komandas vadītājs
Inese Leimane

Patentpilnvarniece

Komandas vadītājs
Toms Lintiņš

Jurists, Patentpilnvarnieks

Komandas vadītājs
Dr. Artis Kromanis

Partneris, IP vērtētājs, Eiropas patentpilnvarnieks