AAA Law Latvia

Mēs esam mainījuši uzņēmuma nosaukumu uz AAA LAW LATVIA

Uzticoties sev, mēs esam patiesi pret Jums.

Mums ir svarīga sadarbība, kuras pamatā ir uzticēšanās. Tāpēc mēs piedāvājam risinājumus, paturot prātā Jūsu intereses.

30
pieredzes
gadi

Mūs vieno atvērta, draudzīga un aizrautīga komanda, kuras vērtības gadu desmitiem palikušas nemainīgas. Pārstāvot klientus, mēs nemeklējam vieglāko risinājumu, bet tādu, kas ir piemērotākais tieši Jums. Šāda pieeja raksturo mūsu pārliecību, ka mums un klientiem ir kopīgi mērķi, un būdami atklāti, veicinot cilvēcisku saskaņu un savstarpēju cieņu, mēs ejam kopā pretī šiem mērķiem.

40 juristu un patentpilnvarnieku komanda Baltijas valstīs
Vadošā loma intelektuālā īpašuma tiesībās
Patiess un atklāts ieskats uzņēmējdarbības izaicinājumos

Ieskats vēsturē

1992
Sākums

Armīns Pētersons veiksmīgi kļūst par pirmo patentpilnvarnieku preču zīmju, patentu un dizainparaugu jomā Latvijā (Nr. 1 reģistrā). Viņš nodibina intelektuālā īpašuma juridisko un patentu biroju PĒTERSONA PATENTS un tajā pašā gadā kļūst par Starptautiskās preču zīmju asociācijas (INTA) biedru.

1994
Vairāk sadarbības partneru visā pasaulē

Mēs kļūstam par Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas (AIPPI) biedriem.

1995
Pirmā pārstāvība tiesā

PĒTERSONA PATENTS pārstāv klientu pirmajā preču zīmes pārkāpuma tiesvedībā Latvijas Republikas tiesā un veicina preču zīmju tiesību regulējuma attīstību.

1999
Iepazīšanās ar zīmolu īpašnieku identitāti

Mēs kļūstam par Eiropas preču zīmju īpašnieku asociācijas (MARQUES) uzticamiem biedriem.

2004
Pievienošanās starptautiskajai Preču zīmju kopienai pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā

Mēs pievienojamies Eiropas Kopienas preču zīmju asociācijai (ECTA) un paplašinām zināšanas un pieredzi par Kopienas preču zīmēm (tagad Eiropas Savienības preču zīmes) vietējā tirgū.

2005
Starptautiska sadarbība

PĒTERSONA PATENTS kļūst par biedru Starptautiskajā intelektuālā īpašuma patentpilnvarnieku federācijā (FICPI), kurā vienīgi darbojās intelektuālā īpašuma patentpilnvarnieki no privātās sfēras. Paplašinām sadarbību ar pasaules vadošajiem intelektuālā īpašuma profesionāļiem.

2011
Jauns partneris

Latvijas un Eiropas patentpilnvarnieks preču zīmju un dizainparaugu jomā Gatis Meržvinskis kļūst par partneri uzņēmumā PĒTERSONA PATENTS.

2013
Sadarbības nostiprināšana Baltijas valstīs

Ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu pēc intelektuālā īpašuma pakalpojumiem, mēs nodibinām ciešāku sadarbību ar Igaunijas juridisko biroju AAA Legal Services un Lietuvas juridisko biroju AAA Law, paplašinot un stiprinot sniegto pakalpojumu sfēru.

2016
Starptautisks Baltijas valstu uzņēmums

PĒTERSONA PATENTS apvienojas ar Lietuvas juridisko biroju AAA Law un uzsāk plašāku pakalpojumu sniegšanu Baltijā. Gatis Meržvinskis kļūst par vadošo partneri.

2017
25 pieredzes gadi

PĒTERSONA PATENTS komanda svin savu 25. jubileju, atzīmējot uzņēmuma ilggadējo pieredzi intelektuālā īpašuma jomā. Dr. Artis Kromanis pirmais Baltijas valstīs nokārto Eiropas patentpilnvarnieka eksāmenu un kļūst par Eiropas patentpilnvarnieku patentu jomā.

2018
Uzņēmuma nosaukuma maiņa

Uzlabojot sadarbību starp Baltijas birojiem, PĒTERSONA PATENTS maina uzņēmuma nosaukumu uz PĒTERSONA PATENTS – AAA Law.

2019
Komandas izaugsme

Uzņēmums sveic komandā divus jaunus partnerus – Kristīni Viļķinu, Latvijas un Eiropas patentpilnvarnieci preču zīmju un dizainparaugu jomā, un Dr. Arti Kromani, Latvijas un Eiropas patentpilnvarnieku patentu un dizainparaugu jomā.

2022
30 gadu jubileja

Mēs atzīmējam savus 30 pieredzes gadus un veicam zīmola maiņu uz AAA Law, kas apvieno mūsu izcilos profesionāļus, kuri veido vienu no lielākajām patentpilnvarnieku komandām preču zīmju, dizainparaugu un patentu jomā Baltijas valstīs.