Pētersona patents - AAA Law

Ar jaunu logo maina identitāti!

Atpakaļ
Jaunumi May 29, 2018

INTA konference – Sietla, Vašingtona, ASV

Šogad, no 19. maija līdz 23. maijam Sietlā, ASV norisinājās INTA (International Trademark Association – Starptautiskā preču zīmju asociācija) gadskārtējā konference. Juridisko un patentu biroju “Pētersona patents” konferencē pārstāvēja valdes loceklis, direktors, juridiskās nodaļas vadītājs – Gatis Meržvinskis un preču zīmju nodaļas vadītāja – Kristīne Ostrovska.

Dalībai konferencē bija reģistrējušies vairāk nekā 10 000 cilvēki un tā bija lieliska iespēja satikt esošos partnerus un kolēģus, kā arī nodibināt jaunus kontaktus.

Uz tikšanos nākāmgad Bostonā!