Autori

Gunta Zariņa

Asociētā Partnere, Patentpilnvarniece