Pētersona patents - AAA Law

Ar jaunu logo maina identitāti!

Atpakaļ
Jaunumi February 8, 2021

Atjaunotas patentpilvarnieku pārstāvniecības tiesības kasācijas instancē

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 82.1 panta piekto daļu, sākot ar 2021. gada 1. martu:

“Fizisko un juridisko personu lietas par rūpnieciskā īpašuma tiesību pārkāpumiem un aizsardzību un šā panta pirmās daļas 3. punktā minētās lietas kasācijas instances tiesā var vest arī ar profesionāla patentpilnvarnieka starpniecību.”

Vienlaicīgi profesionālie patentpilvarnieki Latvijā saglabā arī tiesības pārstāvēt klientus lietās par komercnoslēpuma aizsardzību pret to nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu.