Autori

Gunta Zariņa

Vecākā juriste, Patentpilnvarniece