Autori

Gatis Meržvinskis

Vadošais partneris, Patentpilnvarnieks